DETALJAN PRIKAZ ZA DUBROVNIK Provjerite koliki je rizik od potresa na vašoj kućnoj adresi

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: hukm.maps
Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava 13. listopada Hrvatska udruga kriznog menadžmenta izradila je interaktivne karte rizika od potresa.

Kako objašnjavaju iz Udruge interaktivna karta omogućuje svakom stanovniku Zagreba, Rijeke, Splita i Dubrovnika pretraživanje razine rizika po adresi te odabir slojeva vezanih uz potres, njihovu usporedbu te korištenje raznih pozadina i alata.

Kartu možete pronaći ovdje.

SEIZMIČKI RIZIK

Razina rizika određena je odnosom seizmičkog hazarda (vjerojatnost) i ranjivošću zajednice (posljedice). Ranjivost stanovništva računata je unutar polja rezolucije 100m obzirom na gustoću stanovništva raspodijeljenu unutar 5 kategorija.
Ranjivost zgrada računata je odnosom otpornosti i izloženosti potresu. Korištena obilježja zgrada su: visina, oblik konstrukcije i građevni materijal te su podijeljene na 4 razine ranjivosti.

SEIZMIČKI RIZIK PROMETNA INFRASTRUKTURA

Za izračun rizika korišteno je horizontalno ubrzanje tla (vjerojatnost) te karakteristike prometnica, osobina zemljišta i posebnosti infrastrukture poput mostova što je tumačeno kao ranjivost. Željezničke pruge podijeljene su u 4 kategorije, kao i tramvaj na području Grada Zagreba. Za zračne luke određeno je da bi pretrpile ozbiljne posljedice u svim slučajevima.

RIZIK OD POPLAVE

Vjerojatnost je računata korištenjem kaskadnog modela European flood hazard map Joint Research Centra upotrebom hidroloških i hidrauličkih obilježja područja. Dobiveni rezultati odnose se na povratne periode od: 20, 50, 100, 200 i 500 godina rezolucije 100m. Vrijednosti na karti prikazuju dubinu poplave u metrima što predstavlja izloženost područja poplavi i rizik od poplave za stanovništvo i materijalna dobra.

Popularni Članci