Grad Dubrovnik otvara pedijatrijsku ambulantu i daje doktorima stanove u povijesnoj jezgri i Mokošici

Autor: Ivona Butjer Autori fotografija: Lucija Komaić
Na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća trebali bi se naći prijedlozi koji se tiču otvaranja pedijatrijske ambulante u Mokošici te davanju na korištenje dvaju dodatnih prostora Općoj bolnici Dubrovnik i Domu zdravlja za smještaj liječnika.

Prvi prostor nalazi se na adresi Vinogradarska 16 u Mokošici i imat će funkciju pedijatrijske ambulante, ukupne površine 150 metara kvadratnih, a Domu zdravlja će se dati na korištenje na 10 godina, s mjesečnom zakupninom od 150 kuna, bez PDV-a.

„Novo naselje Mokošica kao i ostala naselja koja mu gravitiraju, ima velik broj stanovnika, koji je iz godine u godinu sve veći, a nema adekvatnu medicinsku skrb, pa tako ni pedijatrijsku ambulantu. Radi navedenog, Grad Dubrovnik je odlučio poslovni prostor koji ima u svom vlasništvu, a nalazi se u sklopu naselja Naš dom, dati na korištenje Domu zdravlja Dubrovnik za pedijatrijsku ambulantu,“ stoji u obrazloženju točke dnevnog reda.

Osim prostora koji bi trebao biti pedijatrijska ambulanta, Grad na raspolaganje Domu zdravlja želi dati i jedan stan u Mokošici, na adresi Marina Kneževića 58, površine od oko 65 metara kvadratnih. Navedeni prostor bi služio za smještaj liječnika koji bi radio u pedijatrijskoj ambulanti. No, to nije jedini stan kojeg Grad namjerava dati liječnicima na korištenje.

Tako će se na sjednici Gradskog vijeća naći točka koja se tiče davanja stana na korištenje Općoj bolnici Dubrovnik. Riječ je o stanu od 55 metara kvadratnih, u samoj povijesnoj jezgri, na adresi Nikole Božidarevića 10, na vremensko razdoblje od godinu dana.

„Općepoznato je da Opća bolnica Dubrovnik svakodnevno radi sa stalnim poteškoćama, od kojih je ključni problem nedostatak medicinskog kadra, koji nastaje kao posljedica nedostatka i skupoće smještajnih kapaciteta u Gradu Dubrovniku. Liječnici i medicinsko osoblje, a posebno liječnici specijalizanti iz drugih gradova koji su na specijalističkom usavršavanju u Općoj bolnici Dubrovnik, teško se odlučuju ostati raditi u Dubrovniku, obzirom da im je iznimno teško naći smještaj u našem gradu, te zbog toga odlaze u druge gradove i u inozemstvo.Opća bolnica Dubrovnik kao zdravstvena ustanova dužna je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stanovništvu pružati sveobuhvatnu, kontinuiranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu, a što je iznimno teško s obzirom na nedostatak kadra. Stoga u ustanovu na rad dolaze gostujući liječnici iz drugih zdravstvenih ustanova kako bi osigurali kontinuiranost u pružanju zdravstvene zaštite. Radi navedenog, Grad Dubrovnik je odlučio kako bi svojim građanima omogućio kontinuiranost pružanja zdravstvene zaštite, stan koji ima u svom vlasništvu, a nalazi se u Dubrovniku na adresi Nikole Božidarevića 10 dati u najam Općoj bolnici Dubrovnik,“ stoji u obrazloženju prijedloga.

Inače, sjednica Gradskog vijeća trebala bi se održati 6. studenog.

Popularni Članci