Sudjelujte u Javnoj raspravi oko UPU-a Osojnik

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Ivona Butjer
Grad Dubrovnik uputio je poziv oko održavanja Javne rasprave o Prijedlogu UPU-a “Tehničko-tehnološki blok Osojnik” koji prenosimo u cijelosti. 

Javni uvid u Prijedlog Plana, u trajanju od 30 dana, održat će se od 8. lipnja do 7. srpnja 2018. godine u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (http://www.dubrovnik.hr/clanak.php?a=13958) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kroz Informacijski sustav prostornog uređenja.

Javno izlaganje održat će se u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, 15. lipnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja “Tehničko-tehnološki blok Osojnik”.

Prijedloge i primjedbe o Prijedlogu Plana sudionici u javnoj raspravi mogu dati na način da:

  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku od 8. lipnja do zaključno 7. srpnja 2018. godine, na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Popularni Članci