VAŽNA OBAVIJEST SANITATA Pauk će odvoziti vozila parkirana u Ulici Ivana Zajca

Autor: dubrovackidnevnik.hr
Sanitat Dubrovnik izdao je obavijest koju prenosimo u cijelosti. 

Zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji novog srednjenaponskog 10(20)kV kabelskog voda u ulicama Miljenka Bratoša, Ivana Zajca i Vatroslava Lisinskog, a za potrebu priključka nove TS 10(20)/0.4 kV Marina Gruž od strane HEP d.o.o., molimo cijenjene korisnike usluga parkiranja da u razdoblju od 19. do 23. veljače 2018. godine ne parkiraju svoja vozila u Ulici Ivana Zajca, gdje Društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. vrši naplatu kontrole parkiranja (od benzinske postaje Ina do restorana „Orsan“).

U slučaju postupanja protivno ovoj obavijesti vozila će specijalnim vozilom „pauk“ biti premještena na drugu lokaciju.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju te napominjemo da će u slučaju postupanja protivno ovoj obavijesti zatečena vozila biti premještena na drugu lokaciju.

Popularni Članci