ZAVRŠENA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Evo tko je zasjeo u upravna vijeća (VIDEO)

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović
Sjednica Gradskog vijeća, sedma u ovom sazivu, nastavlja se danas u 16 sati nakon prvog dijela koji je trajao sinoć do ponoći. Tijek sjednice možete provjeriti u videozapisu i u tekstualnom obliku.

TIJEK SJEDNICE


54. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Dubrovniku. Imenovan Željko Kulišić. 

53. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.  Imenuju se Nebojša Stojčić, Matko Munitić, Gordan Špero i Đuro Musladin.

52. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. Na prijedlog su razrješeni Srđan Vrtikapa, Gordan Špero, Davor Jančić i Matko Munitić.

51. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića.  Imenuju se Karlo Krijes, Vesna Bobarović i Đuro Market. 

50. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića. Na prijedlog su razrješeni Silvija Petrlić Saltarić, Katica Falkoni i Đuro Market. 

49. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre. Imenuju se Damir Čokljat i Karlo Đurašić. 

48. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre. Na prijedlog su razrješeni Damir Čokljat i Srđana Cvijetić 

47 . Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik. Imenuju se Marko Radić i Petra Dragojević

46. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik. Imenuju se Marko Radić i Petra Dragojević

45. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik. Na prijedlog su razrješeni Mia Njavro i Ante Damić.

44. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“. Imenuju se Luko Brailo i Nikša Bukvić.

43. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“. Na prijedlog su razrješeni Pero Milković i Nikša Bukvić

42. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar. Imenuju se Ivana Njavro i Đelo Jusić.

41. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar. Na prijedlog su razrješeni Ivana Njavro i Đelo Jusić

40. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića. Imenovani su Pavo Jančić i Fehim Vukotić.

39. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića. Na prijedlog su razrješeni Pavo Jančić i Pero i  Vićan.

38. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum. Imenovana je Marija Crnčević.

37. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum. Prihvaćena je ostavka ravnatelja Marija Tevšića.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika, Prijedlog smjernica  za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. godine, Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje.

18:16 Franković: Ideja je da posao vođenja sustava Civilne zaštite damo profesionalcu, mi se obično bavimo nekim drugim stvarima. Najveći problem je onaj komunikacijski kad se dogodi problem, to je bio slučaj u Splitu. Loše je što sve žurne službe nisu uključene u isti sustav i zato smo nedavno potpisali ugovor s Odašiljačima i vezama koji će uvesti komunikacijski odnos između Crenog križa, JVP, HGSS-a, policije, komunalaca. 

Dotaknuo se i onečišćenja u starom portu.

'Smeće je moglo ugroziti imovinu, prije svega barke, i onda je moglo doći do katastrofe. Nismo mogli stajati sa strane i gledati što se događa. Odmah sam kontaktirao kolegicu Tokić, odmah su se podigle na noge sve službe i ne mogu zahvaliti dovoljno svima koji su se uključili u akciju. Svaki dan se čisti,' kazao je. 

18:09 Stjepko Krilanović (načelnik stožera Civilne zaštite): Zakon o Civilnoj zaštiti omogućuje da načelnik stožera bude i zapovjednik žurnih službi, kao što sam ja vatrogasaca, iako to gradonačelnika ne oslobađa odgovornosti ako se proglasi katastrofa. Smjernice se daju za četiri godine i onda gledamo što smo od toga odradili i što trebamo odraditi. Tosu pravilnici i analize, ali najvažnije što moramo napraviti jest izrada procjene rizika. Ona će nam sve reći.

18:06 Tatjana Šimac Bonačić (SDP): Govorimo o jako važnom segmentu. Mislim kako po pitanju institucija možemo biti zadovoljni. Dobro je što smo kod sutroja usvojili kako ovo preuzima Upravni odjel za poslove gradonačelnika jer je potrebna koordinacija.

18:05 Katarina Doršner (HDZ) je pohvalila inicijativu s obzirom na to kako Dubrovnik nije imao sličan plan. 

Prijedlog rješenja o ukidanje statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 2803 k.o. Dubrovnik površine 9 m2, Prijedlog rješenja o ukidanje statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 3779 k.o. Osojnik površine 33 m2, Prijedlog rješenja o ukidanje statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1562 k.o. Trsteno površine 29 m2 i Prijedlog rješenja o stavljanje van snage Rješenja o kupnji nekretnine u k.o. Zaton i k.o. Petrovo selo Klasa: 940-01/16-01/136, Urbroj: 2117/01-09-15-8 od 19. i 21.12. 2016. su usvojeni. 

Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Šipanu k.o. Suđurađ, Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Lopudu, Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju TS 10(20)04 KV „Marina Gruž“ i podzemno polaganje elektrokabela i Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Stara Mokošica, Nova Mokošica, Obuljeno, Prijevor i Rožat su usvojeni. 

17:51 Rikard Rossetti (DUSTRA): Posebno sam ogorčen što tek sada znam kako postoji lokacijska dozvola već tri godine. Sto puta sam pitao i Vodovod i direktora, i svi su mi rekli kako je nema. Ne mogu Elafiti bez kanalizacije. Što se tiče Gruža, svi znamo kako je i što bilo. Ako zaustavimo, činimo Pašaliću štetu, ali i sebi. Ovo me podsjeća na vic kako je netko sebi otkinuo onu stvar u inat Fati.  

17:49 Franković: Ovdje imamo i zapisnik sa sastanka stručnog povjerenstva oko davanja koncesija. Možemo vidjeti kako je Povjerenstvo raspravljalo o zahtjevu Vodovoda koji je tražio dopuštenje gradnje kanalizacije na Lopudu. Stoji kako se čestice vode kao pomorsko dobro. 

 

17:44 Vido Bogdanović: Pozdravljam svaki korak naprijed po pitanju kanalizacije na našem području. Što se Lopuda tiče, ovdje govorimo o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra, ali ovo što je nacrtano nije pomorsko dobro, ono nije utvrđeno. Utvrđena su samo tri točkasta pomorska dobra tamo. Ja sam za to da se ovo donese, ali strah me da netko ovo ne ferma radi ove situacije na Lopudu. Što se tiče marine u Gružu, to je jedan izdajnički projekt jer je Grad izdao interese Grada i Luke. Ne znam koliko je prihvatljivo inatiti se, mada smo otvoreno nazvani budalama. To bi bila onda priča kako ne bi propalo, nego smo mi to zakočili.' 

23. Prijedlog zaključka o Izvješću o poslovnim odnosima i nenaplaćenim potraživanjima Grada Dubrovnika prema društvima Ragusa parking d.o.o. za upravljanje javnom garažom u stečaju i Constructus d.o.o. za gradnju u stečaju, koji su izbrisani iz sudskog registra Trgovačkog suda je usvojen.

17:37 Jelčić: Predlažem da ovo prebacimo u vanbilančno, a ne da brišemo kako bismo se podsjetili na to što se dogodilo i što bi se opet moglo dogoditi.

17:36 Franković: Ragusa parking je imala dva osnivača. Jedan je Grad, a drugi Garaža. Grad nije u stečaju, a Garaža je pobrisana. Tko je osnovao Garažu Dubrovnik? To je Midia grupa. Mislim kako je sve jasno. 

17:32 Vido Bogdanović (HSS): Zanima me tko su osnivači i vlasnici bili Ragusa Parkinga odnosno Constuctusa. Ne zato da bi se nešto moglo od njih naplatiti jer ne može, ali gotovo je očito, iako nismo financijski istražitelji, kako su možda bili perači novca iz vlastith prihoda jer od njih ne možemo ništa naplatiti, ali možemo spriječiti da se opet pojave. Pranje novca je vrlo ozbiljno kazneno djelo odnosno preusmjeravanje tijeka novca.

17:30 Franković: Još nije gotov pravni postupak. Kad bude gotov i kad se provede ovrha i kad dobije novog vlasnika, onda možemo sjesti s njima, to je sve još u postupku.

17:30 Nikolić: Trebalo bi otvoriti dijalog.

17:30 Franković: Ne znam tko je to.

17:30 Nikolić: Je li vlasnik Constructusa s vama razgovarao?

17:26 Franković: Postoji pravo građenja i pravo upravljanja. Grad Dubrovnik više nije u onolikom problemu u kojem bi mogao biti. PBZ je pokrenuo ovrhu, no sva svoja prava je PBZ prodao drugoj tvrtki. Nisu prodali samo objekt nego cijeli portfolio potraživanja. Radimo pravnu ekspertizu cijelog slučaja Garaža kako bismo došli u bolju poziciju. Bilo bi dobro kad bi Grad kupio garažu. Je li sve bilo vezano uz pranje novca, možda jest, a možda i nije, ali ne znam zašto bi netko izgubio onako jedan vrijedan objekt koji zarađuje pristojan novac.

17:26 Ljubomir Nikolić: Što se radi danas da se sutra Grad ne bi našao u istoj situaciji?

17:21 Ivan Jelčić (DDS): Možda bismo mogli na drugačiji način pristupiti problemu. Recimo da tražimo vanbilačna potraživanja. Sumnjam kako ćemo s ovim zaključiti cijelu priču. Tu postoje neki amarički fondovi, nejasne vlasničke strukture. Ne možemo znati što će biti sutra. Gradonačelnik i Gradsko vijeće nisu za ovo odgovorni, možda bi se trebalo oformiti jedno tijelo koje će utvrditi odgovornost jer netko je odgovoran.  

17:20 Maro Kristić (Most) je kazao kako je ovo najveći kriminal u povijesti Grada. 

17:20 Rikard Rossetti (DUSTRA): Još smo dobro i prošli ako je to tako. 

17:15 Marko Potrebica (predsjednik Gradskog vijeća, HDZ): Kad smo bili vijećnici puno puta smo pitali o garaži i nikad nismo dobili, a tražili smo. Kad smo pitali što je s potraživanjima Grada i Sanitata, nitko nam nije rekao. Govorili su da ćemo s 40 milijuna kuna dati Midia grupi riješiti sve, a oni su se u ovom postupku izvukli. Mi smo izgubili značajna sredstva, a oni u arbitražnom postupku nisu ništa morali platiti. Netko drugi će moći upravljati Garažom koju je PBZ prebacio na nekoga drugoga. Vlast nije poduzela ništa. Uprava je poslala tvrtku u stečaj bez suglasnosti Grada, bili smo suvlasnici od 50 posto, još su ostali dužni, a cijelo to vrijeme PBZ nije naplatio nijednu ratu kredita.'

17:06 Mato Franković (gradonačelnik): 'Nažalost, došla je ova odluka danas pred vas. Nije dobro nekome otpisivati dug, a stvar je još gora kad znamo kako ovo nije ni pola mise jer postoji i dio od Sanitata koji je posudio novac, ali je zaboravljeno prijaviti. Grad je ovime izgubio nešto manje od 14 milijuna kuna. Ovo jest zakonito i naša je obveza'.

17:02 Anita Burić, pročelnica za financije: Pred nama je točka koja se tiče otpisa duga. Društva su u stečaju te su proteklih godina bili upravitelji Garaže, danas nisu u sudskom registru. 15. svibnja je Grad Dubrovnik imao dospjelo potraživanje od preko 6 milijuna kuna što smo prijavili u stečajnom postupku za Ragusa parking, a Constuctus ima dugovanje od preko 922 tisuće kuna. U sklopu ove točke ste dobili izvješće što su se nadležene službe Grada Dubrovnika radile. Dio potraživanja se uspio naplatiti. Za Ragusa parking smo naplatili više od milijun i 800 kuna, a kod Constructusa naplatili smo preko 800 tisuća kuna. Ovdje se radi o ukupnom iznosu od oko 7 milijuna kuna, mi smo pripremili detaljan izvještaj.

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude Republike Hrvatske od 7. studenoga 2017. za kupnju nekretnine u naravi kompleks  „Vila Čingrija“ je usvojen.

16:55 Vido Bogdanović: Da ne bi bilo sve čestitarski ja ću se pobrinuti. Kada je ovo prvi put počeo spominjati Vlahušić kao moguću kupnju te da bi ovo bila neka krajnja točka njegove vizije produženost Straduna bio sam skeptičan jer znam ovu zgradu dosta dobro i znam činjenicu da je Grad vlasnik puno vrlo vrijednih nekretnina koji su spomenici kulture koji se trenutno raspadaju dok mi ovo kupujemo. Ne znamo što ćemo s ovim. Urušavaju se istinski spomenici iz doba Republike a mi planiramo ovo kupiti. Nakon razgovora s gradonačelnikom postao sam manje skeptičan, ali nakon ovih materijala kad sam vidio kolika je parcela postao sam još manje skeptičan. To predstavlja značajan prostorni potencijal. Ovo je država otela nasljednicima i bilo bi najpoštenije da ovo vratimo nasljednicima vlasnika kome je oteto. 

16:53 Mato Franković: Da smo je predložili za javni karakter poput dječjih vrtića, škole, domova umirovljenika bila bi cijena zasigurno niža. Da bi nam je dali ispod niže cijene ne smiju jer postoji procijena vrijednosti nekretnine. Što se tiče opremanja rekao sam s kim razgovaramo. Što se tiče najma možemo od te vile dobiti 250 tisuća kuna što je jasnom računicom da ćemo kroz šest godina ispatiti kredit. Interes postoji i velik je.

16:50 Tatjana Šimac Bonačić: Nitko nije protiv kupnje. Koji su troškovi uređenja? Nije napravljena visibility studija. Koji nam je benefit? Bojim se da ćemo pokazati renterijerski mentalitet. 

16:49 Katarina Doršner: Vlada i Ministarstvo su nam na neki način poklonili nekretninu. Vlada je 2013. godine radi poreznog duga preuzela ovu zgradu, a mi smo kasnije iskoristili pravo prvokupa. 

16:45 Mato Franković: Ne možemo reći da se država loše odnosi prema Dubrovniku. Sjednica Vlade bi se trebala održati u Dubrovniku pred Festu svetog Vlaha. Više nekretnina bi se trebalo prepustiti gradu poput doma u Orašcu, zemlje u Komolcu, na Lopudu i na Šipanu. Sve to bi trebalo doći u naše vlasništvo i postoji jedna nekretnina o kojoj razgovaramo i daleko smo došli u pregovorima. Pokazala se velika osjetljivost i opravdanost postojanja Ministarstva državne imovine. 

16:43 Rikard Rossetti: I naša stranka se priključuje pohvala za kupnju vile jer ona treba biti gradska. Bez obzira za cijenu jer bi ona na natječaju bila sigurno visoka. Država je ipak Dubrovniku maćeha. U Zadru je ministar poklonio nekretnine kao i u Konavlima. Je li bilo moguće da država pokloni ovo gradu pa da grad ne mora dizati kredit?

16:41 Mato Franković: Postojala je mogućnost, ali oni će se uključiti u obnovu vile jer su potrebna sredstva da bi krenulo iznajmljivanje. Ovo je prvi korak u realizaciji, potrebno je kupiti, a kasnije ćemo provesti javnu raspravu. 

16:40 Miho Obradović: Je li postojala mogućnost da DPDS kupi vilu? Oni imaju milijune na računu 80 milijuna, a mi se zadužujemo. 

16: 38 Marko Potrebica: Lijepo ste nam to obrazložili, ali skromno. Kao da je jednog dana Ministarstvo to odlučilo i vi ste uvrstili u proračun. Volio bih vas pohvaliti jer znam koliko ste išli u Zagreb i koliko ste koraka poduzeli da bi došlo do te realizacije. Čestitam što se ozbiljan posao doveli do kraja. Vijećnici su pokazali da žele da kupe vilu jer postoji interes javnosti. Imamo puno planova kako državna zemljišta privesti svrsi. Sviđa mi se što provodimo posao i tek onda obavijestimo javnost.

16:35 Mato Franković: usvajanjem proračuna smo osigurali sredstva. Smatram da vila predstavlja nešto što grad ne može ne kupiti. Kada je ministar predložio da grad kupi ili će ona ići na tender rekao sam da smo voljni kupiti, a za to treba potvrda Gradskog vijeća. Prošli put kada je bila na tenderu bila je više od 30 milijuna. Nju treba pretvoriti u komercijalni ali i javni sadržaj. Ideja je da se prepusti tvrtki Baština, ali bi trebala zadržati i javni karakter. Ovako će biti dostupna javnosti i to je osnovni razlog zašto je treba kupiti
 

21. Prijedlog zaključka o donošenju Osnovnog programskog i financijskog okvira Gradskog kazališta Marina Držića za četverogodišnje razdoblje od 2018. do 2021. godine je usvojen.

16:32 Katarina Doršner: Nema ljepšeg mjesta u Hrvatskoj za inicijaciju kazalištaraca. Dobro je da se promoviraju dubrovački autori iako ovdje to ne mora stajati. Dubrovački jezik se njeguje, ali treba i hrvatski standardni. 

16:30 Jelka Tepšić: Razgovaramo o prijedlogu programskog i financijskog okvira što je temelj za odabir ravantelja. Pri odabiru svaki novi ravatelj mora predložiti program i definirati smjernice. Ovo je općeniti programski okvir i nije potrebno ići u detalje.

16:27 Vido Bogdanović: Nijesam stručnjak za teatar osim malo gledalački. U programu maloga lokalnog kazališta nema dubrovačkih autora i nitko ne spominje dubrovačku suvremenost u literarnom smislu. Kao da nas je strah spomenuti Dubrovnik u ovim stavkama. Mislim da bi teatar trebao imati otvorena vrata za takve autore, a vidim da u programu nisu spomenuti. 

16:26 Ana Hilje (pročelnica): ovdje su ukupni prohodi od grada i vlastitih prihoda. Ukupno se dava iz proračuna oko osam milijuna kuna, a ostatak su prihodi i donacije. 

16:25 Rikard Rossetti: Ovdje ne piše koliko novaca pa bih volio da se pojasni

20. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu je usvojen.

16:21 Tatjana Šimac Bonačić: Mislim da je uredu da se zahvalimo bivšim pročelnicima. S Mihom Katičićem sam jako dugo surađivala, radio je 20 godina u kontinuitetu. Hvala za puno stvari, igrališta, empatiju prema braniteljima, programe koje smo radili, škole, vrtiće... Katičić je uvijek pronalazio način kako to raditi. Hvala na svemu jer si pokazao da nosiš ovaj grad u srcu.

16: 18 Marko Potrebica: Volio bih pojasniti čisto radi informacija. Sukladno poslovniku prilikom imenovanja članova povjerentva nije procedurom potrebna obveza dostave životopisa. 

16:17 Mato Franković: Imate dupli metar. Kada smo ranije imenovali članove povjerenstva niste tražili životopise. Samo su dva člana HDZ-a tu, a sve i da jesu ostali članovi oni svojim kompetencijama dokazuju da su sposobni za ovaj zadatak. 

16:14 Ljubomir Nikolić: Životopisne nismo dobili, Peza i Vlahušića znam kao i za njihove kompetecije, ali ostale ne znam. Životopisi nisu dio dostavljenih materijala. Bilo bi dobro da imamo cjelovite materijale jer jedino vidim kriterij stranačke pripadnosti

16:11 Mato Franković: Članovi povjerenstva su Jelena Dadić - osoba zadužena za koncesijska odobrenja, Nikša Vlahušić, Balaž Pezo i Anamarija Pilato i Ivan  Maslać. Kriteriji su po onome što su do sada radili i po životopisima je jasno da imaju sve reference za obavljanje ovog posla. 

16:10 Ljubomir Nikolić: Volio bih da mi se pojasne kriteriji o imenovanju Povjerenstva i kako su predloženi članovi jer ne znam koje su im kompetencije.