FRANKOVIĆ IMA SVOJ PRIJEDLOG Na sjednici Gradskog vijeća odlučivat će se i o Proračunu

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović
Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u petak, 30. lipnja 2016., s  početkom u 16:30 sati, a na njoj će se naći dnevne točke koje se tiču Proračuna Grada Dubrovnika, ali imenovanja i razrješenja. Dnevni red pogledajte u nastavku. 

D n e v n i  r e d

 

 

 1. Vijećnička pitanja.
 1. Prijedlog proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu.
 1. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu.
 1. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2017.
 1. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2017. godini.
 1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2017. godinu.
 1. Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2107. godinu.
 1. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2017.
 1. Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2017.
 1. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2107.
 1. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 1. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Dodatka II ugovoru o suradnji u okviru  projekta Dubrovačka kartica (Dubrovnik Card), između Grada Dubrovnika i Javne ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala.
 1. Prijedlog zaključka o organizaciji ljetnog kampa za djecu s poteškoćama u razvoju.
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika.­ 
 1. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­  

 

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.   

 

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.­
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre.
 1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik.