HDZ-OVCI PREDSTAVILI SVOJ PROGRAM Franković obećao POS stanove, vrtiće, škole, dvorane i stadione (FOTOGALERIJA)

Autor: Ivona Butjer Autori fotografija: Ivona Butjer
Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Grada Dubrovnika Mato Franković te kandidatkinje za zamjenice gradonačelnika Jelka Tepšić i Orlanda Tokić predstavili su danas poslijepodne program Gradskog odbora stranke na predstojećim lokalnim izborima u hotelu Hilton Imperial.

Naziv programa je 'Grad po mjeri građana', a podijeljen je  četiri cjeline – infrastruktura, kvaliteta života, grad izvrsnosti i europski fondovi. 'Realizacijom projekata osigurat ćemo veći standard življenja u Gradu Dubrovniku. Preduvjeti su detaljno i realno planiranje unutar zakonskih okvira. U prvih sedam mjeseci izradit ćemo dinamički i financijski plan realizacije kapitalnih projekata i ostvariti preduvjete realizacije te detektirati sve moguće kritične točke tijekom investicija,' uvodno je kazao Franković.

KVALITETA ŽIVOTA

Predstavljajući svoj program, Franković je kazao kako se dio koji se odnosi na poboljšanje kvalitete života odnosi na poticajnu stanogradnju u vidu izgradnje 130 stanova za mlade obitelji, al i u vidu najma stanova, stambeno zbrinjavanje branitelja, domove za umirovljenike, ulaganja u infrastrukturu za poboljšanje predškolskog, ali i osnovnoškolskog odgoja, sufinanciranja udžbenika za srednjoškolce, izgradnje azila za životinje, investicija u sportsku infrastrukturu te ulaganja u Opću bolnicu Dubrovnik.

'Prva cjelina je poticajna stanogradnja. Potrebno je definirati lokacije, a naše je mišljenje kako su Mokošica i Pobrežje u ovom trenutku najbolje rješenje. Vremenski okvir u kojem planiramo navedeno izvršiti su četiri godine, a planirani iznos je 50 milijuna kuna. Ono što uvodimo kao novinu je poticajna stanogradnja u prvom dijelu kroz najam, a potom kroz kupnju. Naime, poznato je kako je Dubrovnik jedan od najskupljih gradova za život i mlade obitelji teško dolaze do kredita. Zato želimo izgraditi 130 stanova u vlasništvu Grada, ali za mlade obitelji. Želimo im omogućiti najam kroz 10 godina po cijeni od 1 500 kuna mjesečno. Nakon 10 godina, oni imaju pravo na kupnju tog stan a, a tih 1 500 kuna im ulazi u cijenu stana. Veličina stana će biti 60 metara kvadratnih, a kreditnog zaduženja nema prvih 10 godina. Po pitanju zbrinjavanja branitelja, nakon definiranja buffer zone na području Nuncijate, usvojit ćemo UPU, nakon čega slijedi parcelizacija i svakom branitelju ćemo dati parcelu i građevinsku dozvolu,' kazao je Franković.

U cilju je izgradnja doma za umirovljenike u Gružu koja bi trebala početi u rujnu te trajati 18 mjeseci kao i rekonstrukcija i proširenje doma za umirovljenike ispod Opće bolnice Dubrovnik koji bi obuhvaćao dnevni boravak za umirovljenike i hospicij.

Kad je riječ o unaprjeđenju predškolskog odgoja, u planu je izgradnja novog vrtića u Komolcu s 10 grupa, novog vrtića u Gradu istog kapaciteta, nadogradnja Palčice kao i proširenje vrtića u Mokošici. Po pitanju osnovnoškolskog odgoja, cilj je jednosmjenska nastava, a aktivnosti koje planiraju je izgradnja OŠ Montovjerna, OŠ Mokošica koja obuhvaća i energetsku obnovu postojeće zgrade te škola Grad. U planu je i sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce u vidu jednokratnog bona u iznosu od tisuću kuna po učeniku.

Po pitanju ulaganja u OB Dubrovnik, u planu je osiguravanje iznosa od pet milijuna kuna na godišnjoj razini iz Proračuna Grada, dok bi 10 stanova u vlasništvu Grada trebalo biti osigurano za potrebe smještaja liječnika bolnice.

Planirana su i ulaganja u sportsku infrastrukturu što obuhvaća obnovu sportske dvorane, izgradnju nove sportske dvorane, obnovu i nadogradnju bazena u Gružu, klupskih prostorija i otvaranje muzeja vaterpola te izgradnju nogometnog igrališta s atletskom stazom kroz model javno-privatnog vlasništva. Također, planirana je i izgradnja azila za životinje.

'Potrebno je definirati lokaciju koja neće ugroziti kvalitetu života građana. To želimo riješiti do listopada 2017. godine, a sljedeće godine započeti gradnju,' kazao je Franković.

EUROPSKI FONDOVI

'Vrijeme je za EU fondove koje je Grad dosad slabo koristio. Vrijeme je da se spomenička baština Grada Dubrovnika počinje obnavljati sredstvima EU. Vrijeme je da aktivnije koristimo EU fondove pri izgradnji komunalne infrastrukture. Kao saborski zastupnik sam se interesirao kod Ministarstva na koji način možemo koristiti EU fondove po pitanju izgradnje vrtića, škola i domova, a to nažalost dosad nije bilo moguće zbog SDP-ove bivše Vlade koja je to zaboravila uvrstiti u operativni plan i program, no sada su pokrenute izmjene,' kazao je Franković.

Tom je prilikom istaknuo kako će novcima uprihodovanima od spomeničke baštine financirati izradu projektne dokumentacije i osigurati potreban iznos financiranja odobrenih projekata od strane EU. Istaknuo je kako će u možebitnom mandatu od četiri godine imati na raspolaganju oko 1.000.600.000 kuna izvornih sredstava kako bi realizirali navedene projekte.

 

INFRASTRUKTURA

Po pitanju infrastrukture planirani su projekti koji se tiču vodoopskrbe, kanalizacijskog sustava, realizacije sustava oborinske odvodnje i cjelovitog prometnog rješenja.

'Kad je riječ o vodoopskrbi osnovni cilj je osigurati pitku vodu za sva kućanstva na području Grada Dubrovnika. Svjedoci smo kako u 21. stoljeću sva kućanstva nemaju pitku vodu, a to ćemo riješiti dovršetkom izgradnje pročistača za vodu. Planirani dovršetak izgradnje za 1. srpnja se neće ostaviti. Na današnji dan, kašnjenje je tri mjeseca, a ono će biti i još veće. Osim toga, potrebno je izgraditi nedostajuću vodoopskrbnu mrežu, što se prvenstveno odnosi na naselja kao što su Šumet ili ona prema Brsečinama, kao i dovođenje u funkciju sustava odvodnje u Gornjim selima,' kazala je Tokić. 

U planu je i zacjeljenje hidrotehničkog tunela o kojem se, kako kaže Tokić, 'puno govorilo, ali se nije ostvarilo', potom unaprjeđenje vodoopskrbne mreže, realizacija drugog stupnja pročišćenja otpadnih voda (izgradnja novog hidrotehničkog tunela s novim pročistačem, rekonstrukcija podmorskog ispusta), izgradnja nedostajuće kanalizacijske mreže, sanacija kanalizacijskog sustava stare gradske jezgre, unaprjeđenje postojećeg kanalizacijskog sustava i korištenje EU fondova i sredstava RH za izgradnju infrastrukturnog sustava.

Kad je riječ o oborinskom sustavu, Tokić je kazala kako je u planu realizacija razdjelnog sustava odvodnje čime bi se riješilo poplavljivanje Grada tijekom jačih pljuskova, realizacija oborinskog sustava na kritičnim točkama Grada te planska rekonstrukcija i izgradnja cjelovitog sustava oborinske odvodnje Grada.

Cjelovito prometno rješenje odnosi se na reviziju postojećeg prometnog sustava, poseban naglasak se stavlja na promet u mirovanju koji će se rješavati izgradnjom parkirališnih objekata, a sukladno mogućnostima, ukidat će se ulično parkiranje. U planu je i realizacija kapitalnih projekata, a to su cesta most - Pobrežje i Lapadska obala.

GRAD IZVRSNOSTI

Tepšić je kazala kako je njihov cilj održivi razvoj, a kako bi se to ostvarilo koristit će strateške dokumente u što spadaju Strategija razvoja kulture Grada od 2015. do 2025. godine i izrada Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada. Po pitanju unaprjeđenja kulturne infrastrukture, HDZ-ovci su obećali izgradnju depoa za pohranu vrijedne građe, projekt stalnog postava Arheološkog muzeja, KIC Mokošica (Ljetnikovac Gučetić), KIC Lazareti. Osim toga, planiraju i izgradnju multifunkcionalne dvorane u što spada kongresni centar i kongresna dvorana s 2 500 mjesta s izložbenim prostorima na principu javno-privatnog partnerstva.

Po pitanju turizma, cilj je formiranje ureda za koordinaciju cruise turizma, izgradnja novog terminala, kao i interpretativni centar za posjetitelje. U cilju je i disperzija posjetitelja na području izvan povijesne jezgre kako bi se smanjile gužve.

OSTALO

HDZ-ovci su kazali kako je riječ o samo jednom dijelu predstavljanja opsežnog programa te kako su pripremili i niz drugih projekata poput izgradnje kanalizacijskog sustava na Elafitima, uvođenja jedinstvene cijene karte brodskog i javnog prijevoza za tamošnja stanovnike, adaptacije zgrade doma u Donjem Čelu, proširenja mjesnog groblja sv. Nikole, rekonstrukcije javnog puta na Koločepu, rekonstrukcije rive na Šipanu i izgradnje igrališta, uređenje parka Giorgi-Mayneri na Lopudu i postavljanja nedostajuće javne rasvjete na otoku, rekonstrukcije ceste Orašac-Riđica i uređenja biciklističke staze, asfaltiranja i uređenja cesta u Gornjim selima kao i rješenja oborinske odvodnje, izgradnje pothodnika na Nuncijati, uređenja ceste kroz Sustjepan, završetka uređenja šetnice Nika i Meda Pucića, uređenja trga kod Pošte Lapad, izgradnje igrališta na glavici Babina kuka, izgradnje garaže na 'Kineskom zidu', izgradnje spojne ceste Pobrežje - Most Dubrovnik, uređenja parkinga na Gradcu, izgradnje spojne ceste Mokošica - Nova Mokošica, uređenja šetnice kroz Rijeku dubrovačku kao i lokalnih ulica kroz Mokošicu te mnogih drugih projekata.

Popularni Članci