OSUĐENI TAJKUN Pročitajte detalje Kutline presude u aferi Dubrovačke banke

Autor: dubrovackidnevnik.hr
Miroslav Kutle ovaj tjedan je na Županijskom sudu u Dubrovniku nepravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora i mora vratiti 5,1 milijun dolara za aferu Dubrovačka banka.

Jednom od najpoznatijih i najozloglašenijih tajkuna iz doba pretvorbe i privatizacije na hrvatski način, Miroslavu Kutli, je u odsutnosti vijeće donijelo nepravomoćnu presudu, pod presjedanjem suca Zorana Čengrije.


U presudi, koju posjeduje Dubrovački dnevnik, piše kako je Kulte kriv zato što je:


"tijekom mjeseca rujna 1997. u Zagrebu kao osnivač i predsjednik uprave trgovačkog društva "Globus grupa" d.d., u čijem je sastavu bilo i trgovačko društvo "Globus holding" d.o.o. kojeg je bio jedini osnivač, član i vlasnik sve do 22. srpnja 1996., u cilju da se znatno nepripadno okoristi na štetu "Globus holdinga" d.o.o., a znajući da je njegovo potraživanje prema "Globus holdingu" d.o.o. s osnova prodaje dionica tvrtke "Diona" d.d. i "Poduzeća Univerzal" nastalo u 1995. neosnovano i da se temelji na realno neosnovanoj razlici između kupovne i prodajne cijene navedenih dionica, nagovorio Ivana Majića direktora trgovačkog društva "Globus holding" d.o.o. da mu temeljem takvog potraživanja na štetu "Globus holdinga" d.o.o. podmiri dosjeli privatni kredit u iznosu od 5.102.223,00 USD odobren mu 16. veljače 1995. od "Giro credit bank" iz Beča, a nakon što je Ivan Majić pristao na njegov nagovor svjestan da potraživanje Miroslava Kutle prema tvrtki "Globus holding" d.o.o. je neosnovano, protivno odredbi članka 252. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 11/93) koje nalaže da poslove društva mora voditi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, u namjeri da Miroslavu Kutli pribavi ne pripadajuću imovinsku korist dogovorio sa Milanom Cesarec, vlasnikom tvrtke "Centra" GmbH iz Stuttgarta i Nevenom Barač, predsjednikom uprave Dubrovačke banke d.d. da društvu "Globus holding" d.o.o. Dubrovačka banka d.d. preko društva "Centra" GmbH iz Stuttgarta odobri kredit u visini osobnog kredita Miroslava Kutle, a kada su realizirali navedeni kredit i kada je novac u iznosu od 5.102.223,00 USD prebačen na račun "Globus holdinga" d.o.o. kod Dubrovačke banke d.d., dana 30. rujna 1997. dao je nalog da se navedeni novac uplati na račun " "Giro credit bank" iz Beča i podmiri dospjeli kredit Miroslavu Kutli čime je na štetu Globus holdinga d.o.o. pribavio Miroslavu Kutli ne pripadajuću imovinsku korist u iznosu od 5.102.223,00 USD, dakle, drugog je s namjerom potakao da ovaj kao odgovorna osoba s ciljem da drugome pribavi znatnu imovinsku korist iskoristi svoj položaj i ovlasti i time je drugom pribavljena znatna imovinska korist, čime je počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti – djelo označeno po članku 337. stavak 1., 3. i 4. KZ/97 u svezi sa člankom 37. KZ/97, pa se na temelju članka 337. stavak 4. KZ/97 a u vezi članka 37. KZ/97"

Zbog svega navedenog, Kutle je oduđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci, a temeljem članka 82. KZ/97 oduzima se protupravno stečena imovinska korist od optuženika Miroslava Kutle u iznosu od =5.102.223,oo USD.

"Prilikom odmjeravanja kazne, sud je vodio računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Kao olakotne okolnosti uzete su u obzir činjenice da opt. Miroslav Kutle u vrijeme činjenja ovog kaznenog djela nije bio osuđivana osoba, da je suprug i  otac troje djece, da je počinio ovo kazneno djelo kao jedan od blažih oblika suizvršilaštva, kao podstrekač, i kao osobito olakotna okolnost uzeta je u obzir činjenica da je od izvršenja djela do presuđenja prošao doista veliki vremenski period", stoji u presudi dok se kao otegotna okolnost navodi "činjenica da je u vrijeme izvršenja djela bio gledajući hijerarhijski-poslovno na najvišem položaju u tvrtki Globus grupi, koja je u sastavu imala Globus holding, te činjenica da je novčani iznos kojim je oštetio Globus holding a sebi pribavio imovinsku korist doista velik i tada i danas", piše u presudi.