POSLOVANJE U DNŽ Evo gdje su zabilježene najveće i najniže plaće i porast prihoda

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Gospodarska komora
Na drugoj proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik koja se održala u ponedjeljak raspravljalo se o rezultatima poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu predalo je 3.783 trgovačkih društava što je sedam posto više nego 2015. godine. Prema rezultati je vidljivo kako su pozitivno poslovala 2.478 trgovačka društva odnosno 65 posto njih, a 1.305 je ostvarilo negativan financijski rezultat.

U ukupnom prihodu najveće učešće ima djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s ostvarenim prihodom od 2,7 milijarde kuna (26%), a zatim slijede trgovina s 2,2 milijarde prihoda (21%), prijevoz i skladištenje 1,3 milijarde (13%), te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (89% čine putničke agencije) 1,1 milijardu kuna (11%).

Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarila je porast ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu za deset posto gdje se najveći udio u ukupnom prihodu od 67% (1,8 milijardi kn) odnosi na hotele i sličan smještaj, a slijedi ih djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane s učešćem od 19 posto (520 milijuna kuna), te djelatnost pripreme i usluživanja pića osam posto (217 milijuna kuna).

Najveći porast ukupnog prihoda ostvaren je u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima od 26 posto, a iznosio je 407 milijuna kuna, premda samo s učešćem četiri posto od ukupnog prihoda. Djelatnosti građevinarstva (851 milijuna kuna) te prijevoza i skladištenja (1,3 milijarde kuna) ostvarile su porast ukupnih prihoda od 16 posto.

Dobit razdoblja iznosila je 840 milijuna kuna, a najveću dobit ostvarila je djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (342 milijuna kuna), što čini 41% od ukupne dobiti, (7% manje nego prethodne godine). Prijevoz i skladištenje čini 15% ukupne dobiti razdoblja što iznosi 128 milijuna kuna, a trgovina 13% s 110 milijuna kuna dobiti.

Konsolidirani rezultat (dobit razdoblja +/- gubitak) je neto dobit od 247 milijuna kuna, od čega je djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarila 149 milijuna kuna.

U konsolidiranim rezultatima samo su tri djelatnosti iskazale gubitak razdoblja u iznosu od 77 milijuna kuna, a gotovo cjelokupni gubitak ostvaren je u graditeljstvu
(69 milijuna kuna).

Županijska trgovačka društva u 2016. su zapošljavala 19.692 djelatnika ili tri posto više nego u prethodnoj godini. I dalje djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane zapošljava najveći udio svih zaposlenih u DNŽ 28% ili 5.619 djelatnika. Najznačajnije povećanje zaposlenih od deset posto zabilježeno je u stručnim znanstvenim i tehničkim djelatnostima te u djelatnosti građevinarstva gdje je broj zaposlenih porastao za sedam posto.

Na kraju godine broj zaposlenih prema Zavodu za mirovinsko osiguranje iznosio je 39.992 te je u odnosu na kraj 2015. godine veći za 884 zaposlena (2%). Izražajna je sezonalnost u zapošljavanju tako je u 2016. godini u odnosu na 2008. godinu broj sezonskih radnika u ukupnom broju zaposlenih narastao s 4% na 14%, a u Republici Hrvatskoj s 2% na 4%.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u županijskim trgovačkim društvima u 2016. godini iznosila je 5.233 kuna što je rast od pet posto u usporedbi s 2015. Najveća prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti opskrbe električnom energijom (11.841 kn), a najniža u djelatnosti rudarstva i vađenja (3.795 kn).

Popularni Članci