UTVRĐIVANJE KAKVOĆE MORA Pogledajte kako su ocijenjene plaže u našoj županiji

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Ivona Butjer
Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je treće redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 19. lipnja do 30. lipnja 2017. godine.

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 116 plaža, more na 115 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je samo na plaži Hotela Osmine more bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Popularni Članci