ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA Evo kako su ocijenjene plaže u našoj županiji

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Nikša Klečak
Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je četvrto redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 03. srpnja do 12. srpnja 2017. godine.

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 116 plaža, more na 114 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je samo na plažama Drače u Janjini na poluotoku Pelješcu i Ušće Ploče u Pločama more bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Popularni Članci