NOVA TRASA OREBIĆKE ZAOBILAZNICE Ovo je strateški projekt za Korčulu i Pelješac koji bi na pravi način povezao jug s ostatkom Hrvatske

Autor: dubrovackidnevnik.hr
Ideja o novoj trasi zaobilaznice (tunelom kroz brdo sv. Ilija pa sjevernom stranom  brda do Trpanjske ceste) postala je aktualna ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Skicu za idejni projekt, kao i osvrt, napravio je Matko Andričević iz Orebića kao građansku, nestranačku inicijativu.

Prethodno planirane trase (na Orebičkom zaleđu) bile su prvenstveno posljedica tadašnjih financijskih okolnosti. No, te su se okolnosti promjenile. Planirane su dvije varijante zaobilaznice. Južna varijanta je planirana u vrijeme kad se o pelješkom mostu još nije govorilo. Zbog njenih manjkavosti (između ostalog, dodiruje građevinsko područje naselja, a širenjem istog postala bi ulica), planirana je sjeverna trasa, koja bi (kao i južna) devastirala orebićko zaleđe (sela, vidikovce, izvore pitke vode, spomeničku baštinu i sl.). Uz to bi prolazila opasnim klizištima. Obje planirane trase nastavile bi se prema istoku, južnom stranom brda, do iznad „Kapetana“.

Dakle, u oba slučaja bi trebalo graditi oko deset kilometara novog dijela državne ceste, na zahtjevnom terenu, uz neizbježnu devastaciju i otkup zemljišta. Usprkos dramatične prometne situacije u Orebiću, zaobilaznica se nije gradila zbog opravdanog otpora struke i lokalne zajednice.

Neke komparativne prednosti predložene nove trase su: nevidljiva iz naseljanih područja, ne opterećuje Orebić prometom, ne ugrožava živote pješaka, ne uzrokuje akustično zagađenje, ne devastira  prirodne resurse ni spomeničku baštinu, ne ugrožava – ni  privatni niti javni interes, pa nema protivnika, revitalizira sva naselja u općini Trpanj (prometno ih približava Orebiću i Korčuli te omogućava dovod  infrastrukture), prolazi pretežito državnim zemljištem što minimalizira otkup, skraćuje put zapadnom dijelu Pelješca i Otoku Korčuli do Pelješkog mosta, koristi postojeći  šumski put iza brda Vlaštice dug šest kilometara, trasa je gotovo pravocrtna, što omogućava veće brzine u prometu vozila, ne bi bilo nadvožnjaka ni podvožnjaka, materijal nastao iskopom tunela  koristio  bi se za gradnju trajektnih pristaništa na Perni u Općini Orebić i uvali Tajša u Općini Trpanj.

Trasa ima dodatni potencijal kojeg nemaju planirane varijante: Općina Trpanj ima interes pretvoriti postojeću trajektnu luku u luku nautičkog turizma.  Ako bi se  nova trajektna luka gradila (prema proširenom prijedlogu ove incijative)  u uvali Tajša,  2 km. zapadno od Dube, to bi otvorilo otoku Korčuli i zapadnom dijelu Pelješca alternativni prometni smjer do autoputa A1. Dakle:  Korčula – Perna – Duba – Drvenik – Ravča ( ili skraćeno - KPDDR - da se lakše pamti (Lokacijska dozvola za izgradnju tunela Drvenik – Ravča  kojeg Vrgorčani uporno zagovaraju (planiran za vrijeme Austrougarske), izdata je prošle godine.  Investicija je vrijedna 750 miljuna kuna).

Realizacija ovakve pomorsko – kopnene prometne veze dodatno bi omogućila razvoj srednje dalmatinskih otoka, poluotoka Pelješca, Primorja, Zagore i zapadne Hercegovine.  Dakle,  nova trasa zaobilaznice imala bi barem 15 komparativnih prednosti u odnosu na do sada razmatrane i planirane dvije varijante.

Sjevernu varijantu orebićke zaobilaznice nitko ne zagovara (nije ni projektirana). Neki u južnoj varijanti vide priliku da se Orebiću  o državnom trošku izgradi njegova najsjevernija ulica, koja bi brzo rješila prometne probleme. No, ta ulica više ne bi bila zaobilaznica jer bi dodirivala izgrađeni dio građevinskog područja naselja. A ne bi bila ni ulica, nego državna cesta koja bi ograničavala spajanja sa sporednim ulicama i pristup orebićkom zaleđu, a pješaci bi je pretrčavali jer na njoj ne bi bilo pješačkih prelaza.  

Sjeverna varijanta zaobilaznice je i planirana zbog tih manjkavosti južne varijante. Samo prava zaobilaznica, a ne ulica, može riješiti prometni kolaps u Orebiću. I sada imamo prometom zagušenu  „ulicu“ koja je državna cesta, a nekad je bila zaobilaznica. Na njoj je u zadnjih 15 godina poginulo 6-tero pješaka. Dakle, ni južna varijanta ne bi bila rješenje niti  brzo rješenje  (nije  ušla u program izgradnje Hrvatskih cesta do 2020. godine) -  iz navedenih razloga. Obje planirane varijante nisu dobro rješenje i ne treba na njih trošiti vrijeme i novac. Nove okolnosti traže nova rješenja.        

Povoljna okolnost je europski program „kohezija i konkurentnost“ koji Hrvatskoj nudi miljardu i 210 miljuna eura bespovratnih sredstava za prometnu infrastrukturu do 2020. godine. Inače, do kraja 2017. godine je potpisano 19 ugovora o financiranju, čime je rezervirano 62% raspoloživih sredstava. Povoljno je i to što su načelnici lokalnih općina, načelnik grada Korčule i župan DNŽ u ideji nove trase Orebičke zaobilaznice prepoznali strateški značaj za razvoj otoka Korčule i zapadnog dijela Pelješca. Povoljna je okolnost da se u strategiji razvoja južne Dalmacije (prihvaćene od EU) DNŽ tretira kao posebna prometna cjelina.

Ovaj prijedlog nove trase (kao prednacrt idejnog rješenja sastavljen od pet stranica teksta i 14 stranica grafike na orto-foto i topografskoj  podlozi) je upućen zavodu za prostorno planiranje DNŽ, kao građanska, nestranačka inicijativa. Dostavljen je i osobama koje imaju kompentencije u struci i odgovornost u državi. To je prvi korak do njegove realizacije.     

Očekuje se da prijedlog nove trase orebićke zaobilaznice  uđe u strateške dokumente lokalnih općina, županije i države. To bi bio drugi korak do njegove realizacije. Nakon toga slijedi izrada idejnog rješenja, potrebnih studija o utjecaju na okoliš, izvedljivosti, isplativosti itd., te geofizička istraživanja na trasi. To bi bio treći korak do njegove realizacije. Nakon toga slijedi izrada glavnog projekta, rješavanje imovinsko- pravnih odnosa na trasi te elaborat za natječaj u financiranju iz programa „kohezija i konkurentnost“. To bi bio četvrti korak . Peti korak bi bio izgradnja.

Još par opaski o samoj gradnji:     

Otprilike 25 posto materijala nastalog iskopom koristilo bi se za betoniranje tunela. Preostali dio materijala koristio bi se za gradnju trajektnog pristaništa na  Perni i trajektnog pristaništa u uvali Tajša zapadno od Dube, te za izradu preostalih dijelova trase. Tuneli bi bili jednocjevni. Brzina gradnje iznosi cca 30 m/dan. Sve bi moglo biti završeno za četiri godine.

Predložena trasa (od Perne do Krive Doline) bila bi sastavni dio planirane pelješke ceste koja bi Korčulu i Pelješac spajala s Pelješkim mostom i ostatkom države – na pravi način. Očekujemo da se koridor pelješke ceste konačno definira i da se ta cesta isprojektira. Kad ako ne sad?

Matko Andričević

Popularni Članci