REDOVNO ISPITIVANJE KAKVOĆE More na tri plaže naše županije nije ocijenjeno kao izvrsno

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Olja Ljubišić
Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je deseto redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od 26. rujna do 05. listopada.

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 116 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Na plažama Ušće Ploče u Pločama i Gradska plaža Banje u Korčuli more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plaži Portina u Pločama bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Popularni Članci