Otvorena izložba 'Gradine' u žitnici Rupe

Autor: dubrovackidnevnik.hr
U sklopu dubrovačkih muzeja u žitnici Rupe 3. prosinca otvorena je izložba Gradine, gomile i špilje, zapadno dubrovačko područje, koju potpisuje autor Domagoj Perkić, a likovni postav Studio Rašić+Vrabec. 

Izložba je nastala kao rezultat arheoloških rekognosciranja šireg dubrovačkog terena, od Rijeke dubrovačke na istoku, do Bistrine na zapadu, Elafita na jugu te same granice s Bosnom i Hercegovinom na sjeveru u vremenskom periodu od kasnog eneolitika do kraja željeznog doba.

Gradina je naziv za arheološki lokalitet, prapovijesnog naselja koje se nalazilo na području povoljnih životnih uvjeta dok su kamene gomile u arheološkom kontekstu skupni naziv za nadgrobne spomenike.

Dubrovačko područje obiluje brojim arheološkim lokalitetima te je do sada pronađeno 49 gradina, 706 gomila te čak 14 špilja u kojima se krije mnoštvo zanimljivosti od čovjeku tog vremena.     

Svi posjetitelji izložbe moći će vizualno prošetati po lokalitetima te pogledati slike, karte i predmete koji su pronađeni.   

Izložba će biti otvorena do 15. ožujka 2019. godine.

tekst i foto: Anja Vlašić

Popularni Članci